فرماندهی کل انتظامی گفت: به زائران عزیز توصیه می‌شود که زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و با خستگی و خواب آلودگی حرکت نکنند.