رییس جهاددانشگاهی با حکمی ابراهیم شیرعلی را به عنوان سرپرست جدید مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) منصوب کرد.

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با حکمی ابراهیم شیرعلی را به عنوان سرپرست جدید مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

انتظار می‌رود در خصوص طراحی و اجرای پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های متناسب با شرایط و نیاز روز جامعه، گسترش توان تحلیلی مرکز با توجه به بانک اطلاعات گسترده موجود در مرکز، توسعه توانمندی شعب ایسپا، ارتباط گسترده با نخبگان علمی جامعه به ویژه نخبگان علوم اجتماعی و سیاسی، بهره‌گیری از توان دانشجویی برای توسعه فعالیت‌ها، گسترش ارتباط و تعامل با سازمان‌های مختلف در بخش دولتی و خصوصی، و ایجاد زمینه برای کسب درآمدهای پایدار به منظور توسعه فعالیت‌های مرکز اهتمام ورزید.

امید است با یاری خداوند متعال و همیاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن مرکز موفق و مؤید باشید.

گفتنی است، وی فعالیت به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی و مدیر گروه مطالعات توسعه اجتماعی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، را در کارنامه کاری خود دارد.

  • منبع خبر : روابط عمومی جهاددانشگاهی