سرپرست اداره‌کل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی از افزایش سهم این سازمان در پرداخت حق‌بیمه‌ تکمیلی مستمری‌بگیران از حدود ۳۰ درصد سال گذشته به ۵۰ درصد خبر داد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی، مجتبی طهماسبی با اشاره به افزایش مشارکت تأمین‌ اجتماعی در پرداخت حق‌بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات بیمه در قرارداد سال جاری، گفت: بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران از خدماتی است که با محوریت کانون عالی بازنشستگان و کانون‌های استانی به مستمری‌بگیران تأمین‌ اجتماعی و خانواده آنان ارائه می‌شود و سازمان تأمین‌ اجتماعی در این برنامه، نقش همکاری و تسهیل‌گری داشته و از سنوات گذشته بخشی از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران را نیز برعهده گرفته است. حسب رویکردهای حمایتی سازمان در سال جاری به‌ منظور مساعدت بیشتر به جامعه شریف مستمری‌بگیران، سهم سازمان تأمین‌ اجتماعی از حدود ۳۰ درصد سال گذشته به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: همکاری و مساعدت سازمان تأمین‌ اجتماعی در زمینه بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران با توجه به مصوبات هیأت‌مدیره سازمان در تاریخ‌های سوم آبان و ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰ مبنی بر موافقت با تمدید کسر حق‌بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و مساعدت به مستمری‌بگیران بابت بیمه درمان تکمیلی و بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور با شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد، انجام می‌شود.
وی افزود: بر اساس مصوبات هیأت‌مدیره و ابلاغ مدیرعامل سازمان مقرر شد به ازای هر نفر از مشمولان، از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران در قرارداد سال جاری که ماهیانه مبلغ ۹۱ هزار تومان است، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کسر می‌شود و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز به عنوان مساعدت سازمان به این مبلغ افزوده و به شرکت بیمه‌گر (شرکت آتیه‌سازان حافظ) پرداخت می‌شود. همچنین بابت حق بیمه عمر نیز برای هر نفر ماهیانه ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان سهم مستمری‌بگیر طی دوره یکم آذر ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط واحدهای اجرایی و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان‌‎‌‎‎ مربوطه به شرکت بیمه ایران پرداخت می‌شود.
طهماسبی تأکید کرد: مساعدت سازمان تأمین‌ اجتماعی صرفاً در خصوص بیمه تکمیلی درمان و به میزان هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین متولی برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه اصلح و نیز کلیه فرآیندهای مربوط به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر با شرکت‌های بیمه‌گر، ثبت‌نام و انصراف مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور است.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به نقش سازمان تأمین‌ اجتماعی در این زمینه و همچنین با درنظر داشتن این که متولی برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه‌گر، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین‌ اجتماعی است، مشمولان برای هر گونه اقدام در زمینه حذف یا اضافه کردن افراد تحت تکفل یا پی‌گیری موضوعات مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت سهم شرکت بیمه از هزینه‌های درمان و سایر موضوعات مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران، باید تنها به کانون عالی بازنشستگان یا کانون‌های استانی مراجعه کنند و برای شعب سازمان تأمین‌ اجتماعی در این زمینه مأموریت و مسئولیتی تعریف نشده است.

  • منبع خبر :  پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی