سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با روز پزشک اعلام کرد تمامی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌ پزشکی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، به صورت توافقی مشمول مقررات تأمین‌ اجتماعی قرار گرفته‌اند و می‌توانند با انجام تشریفات مقرر قانونی و پرداخت حق بیمه از حمایت‌های بیمه‌ای این سازمان استفاده کنند.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی، با توجه به این که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان حسب ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی است، بر اساس توافق‌نامه منعقده بین سازمان تأمین‌ اجتماعی، صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام‌ پزشکی، تمامی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، در قالب بیمه توافقی مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، بیمه تأمین‌ اجتماعی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌ پزشکی، ماهیت اختیاری دارد و مشمولین می‌توانند با انجام تشریفات مقرر قانونی و پرداخت حق بیمه از حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تأمین‌ اجتماعی بهره‌مند شوند.
پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌ پزشکی که براساس این توافق‌نامه تحت پوشش خدمات سازمان تأمین‌ اجتماعی قرار می‌گیرند، از کلیه حمایت‌های مقرر در ماده (۳) قانون تامین‌ اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و همچنین سایر حمایت‌ها با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی بهره‌مند می‌شوند. بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، درمان، کمک هزینه ازدواج، پروتز و اروتز، کمک هزینه مراسم ترحیم و کمک هزینه سفر بیمار و همراه، حمایت‌های کوتاه‌ مدت و بلند‌مدت موضوع قانون تأمین‌ اجتماعی در خصوص پزشکان و پیراپزشکان است.
همچنین با توجـه به این که این گروه از بیمه‌شدگان، فاقد رابطه مزدبگـیری با سازمان نظام‌پزشکی هستند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه بیکاری (۳ درصد مبنای پرداخت حق بیمه) نیز از آنان وصول نخواهد شد. همچنین‏‏ خدمات درمانی بیمه‌شدگان مذکور تابع ضوابط مورد عمل سازمان تامین‌ اجتماعی (همانند بیمه‌شدگان اجباری) و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. این گروه از بیمه‌شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی سازمان (اعم از ملکی و استیجاری) معاف هستند.
بیمه توافقی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌ پزشکی مشمول ضوابط و قواعدی است. از جمله این که افراد متقاضی می‌بایست فاقد پوشش بیمه‌ای، مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری با کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌ اجتماعی باشند. همچنین معرفی افراد مشمول به واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌ اجتماعی توسط سازمان نظام‌ پزشکی انجام می‌پذیرد.
از دیگر ضوابط مربوط به بیمه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌ پزشکی، شرط سنی است. حداکثر شرط سنی برای بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌ اجتماعی  است و درصورتی‌که متقاضیان، دارای سابقه قبلی پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول، به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) اضافه می‌شود و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می‌شوند.
پرداخت حق بیمه این دسته از بیمه‌شدگان به صورت گروهی توسط مرجع معرفی‌کننده (سازمان نظام پزشکی) انجام می‌شود. در این روش، بیمه‌شده حق بیمه هر ماه را به حساب سازمان نظام‌ پزشکی واریز و مرجع ذی‌ربط با تنظیم فهرست، حق بیمه مربوطه را تاپایان آخرین روز ماه بعد به حساب سازمان تأمین‌ اجتماعی واریز می‌کند. شروع بیمه‌پردازی هر یک از مشمولین با رعایت تاریخ شمول از تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی ذی‌ربط است.
متقاضیان محترم این پوشش بیمه‌ای جهت کسب اطلاعات می‌توانند بیشتر با شماره تلفن مرکز ارتباطات مردمی این سازمان (۱۴۲۰) تماس برقرار کنند.

  • منبع خبر :  پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی