وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه اجرایی برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) در دوره ابتدایی را ابلاغ کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در راستای راهکار ۵-۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اقدام ملی ۱-۲-۱ سند راهبردی کشور در امور نخبگان و سیاست اجرایی ۱-۴ کلیت نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش به منظور تحقق ماموریت و نیل به اهداف برنامه ملی «شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)» (مصوبه هیات امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ ۲۵ /۱۱/ ۱۳۸۶ و اصلاحات نهایی آن در تاریخ ۱۵/ ۱۲ /۱۳۹۷ ) و در اجرای سیاست‌های اجرایی برنامه ملی شهاب در دوره ابتدایی مبنی بر «تنوع بخشی به موقعیت‌ها و تجربه‌های یادگیری برای تمام دانش آموزان» و «پیمایش تمام دانش آموزان در حوزه های استعداد های متنوع، توسط آموزگاران» (مصوب شورای راهبردی شهاب در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲و ابلاغی از سوی رئیس بنیاد ملی نخبگان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ )، به پیوست «شیوه نامه اجرایی برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) در دوره ابتدایی» جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

امید است با همت و تلاش مسئولانه، همه جانبه و کارشناسی و با استفاده از توان و تجارب مدیریتی، همکاری و هم افزایی تمامی معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان به ویژه معاون آموزش ابتدایی و دیگر عوامل موثر در راهبری و اجرای برنامه ملی شهاب، زمینه ارتقای کیفیت اجرا و تحقق اهداف مورد نظر را فراهم آید.

برای دریافت شیوه‌نامه اینجا کلیک کنید.

شهاب در واقع مخفف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر است که آموزش و پرورش تصمیم دارد با اجرایی کردن این طرح گامی در راستای شناسایی استعدادهای مختلف دانش آموزان بردارد.

  • منبع خبر : سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان