رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی بر استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی در مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ خبر داد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز شنبه ۲۶ آذرماه در جلسه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی که عملکرد واحدهای بازرسی مالیاتی و هیات‌های بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏ های مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت، بر ضرورت تمرکز واحدهای بازرسی مالیاتی بر مودیان مهم و فرارهای مالیاتی بزرگ و همچنین کوتاه کردن دوره زمانی تشخیص، مالیات‌های متمم و دوره دادرسی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده به این پرونده‌ها تاکید کرد.

دکتر منظور افزود: اقدامات قضایی و قهری در جمع آوری و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک و مستندات مودیان می‌بایست بصورت حداقلی و صرفا در موارد اضطرار انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت واحدهای مقابله با فرارهای مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار پرونده در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین تکلیف شده است که ارزش اوراق تشخیص متمم صادره بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۲ هزار میلیارد تومان از آن قطعی شده است.

  • منبع خبر :  سازمان امور مالیاتی