دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر لزوم همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی نهادهای مرتبط با نوجوانان گفت: ضرورت دارد کارگروه ملی نوجوانان را تشکیل دهیم که در راس آن موضوعات هویت و نشاط آفرینی باشد.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا، سیدمجید امامی در جلسه آماده‌سازی تشکیل کارگروه ملی با موضوع نوجوان ایرانی اظهارداشت: در معاونت پرورشی و فرهنگی ظرفیت بسیار خوبی احیا شده است زیرا مساله ملی ما نوجوانان هستند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر لزوم همگرایی، هم افزایی و هماهنگی نهادهای مرتبط با نوجوانان اظهار داشت: ضرورت دارد کارگروه ملی نوجوانان را تشکیل دهیم که در راس آن موضوعات هویت و نشاط آفرینی باشد.

امامی گفت: می‌توانیم برای نشاط نوجوانان ظرفیت ایجاد کنیم. امکان‌سنجی تشکیل این کارگروه مهم است تا ماموریت‌های نظام تعلیم و تربیت محقق شود.

وی ادامه داد: فرصت دیگر ارتباط با نوجوان ایرانی، خانه و خانواده است فرصت بعدی نیز مساجد هستند زیرا نوجوانی یک وضعیت است نه یک دوره کلاسیک. مسائل نوجوانی باید رصد، مواجهه و در صورت لزوم مداخله شود.

اعضای حاضر در این جلسه به بیان توضیحاتی پیرامون ظرفیت‌های خود در حوزه فرهنگی نسل نوجوان پرداختند.

 

  • منبع خبر : ایرنا