سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح جامع نظارت بر اشتغال مددجویان این سازمان خبر داد و گفت: این طرح از طریق ظرفیت مراکز «مثبت زندگی» اجرا می شود و طی آن قرار است همه اشتغال‌هایی که از طریق بهزیستی ایجاد می‌شود، به طور کامل بررسی و نظارت شود.

گویای خبر – به گزارش ایرنا، سیدمحمدحسن صافی افزود: در اجرای طرح جامع نظارت بر اشتغال مددجویان بهزیستی، پایداری شغلی و هزینه کرد منابع اشتغال پایش و نظارت خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح جامع نظارت بر اشتغال مددجویان بهزیستی، یکی از طرح‌هایی است که براساس آن می‌خواهیم سیاست‌گذاری بهتری داشته باشیم و از هدر رفتن منابع جلوگیری کنیم.

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این طرح جامع دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول نظارت بر منابع است تا به جایی که باید باشد، برسد و جای دیگر خرج نشود و هدف دوم، آسیب‌شناسی اشتغال ایجاد شده را انجام دهیم.

صافی تصریح کرد: پایداری شغلی و زنده بودن یک اشتغال، موضوع مرتبط با بهزیستی نیست بلکه مانند مشاغل دیگر متناسب با شرایط اقتصادی و بازار است اما با استمرار طرح نظارت به دنبال تقویت مشاغل ایجاد شده و شناسایی مشاغلی هستیم که مددجویان بیشتر می‌توانند در آن موفقیت کسب کنند.

وی اظهار داشت: اگر نظارت بر بازار اشتغال مددجویان به درستی انجام شود، جاهایی که لازم است به دنبال مداخله خواهیم بود. در این طرح به دنبال کاهش ضرردهی و افزایش بهره‌وری هستیم.

افزایش فرصت‌های شغلی مددجویان بهزیستی 

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: برنامه دیگر بهزیستی در حوزه اشتغال، بازبینی و بروزرسانی همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اشتغال در سازمان برای افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات در حوزه اشتغال در سال‌های آتی است. این بخشنامه که بالغ بر ۱۰ دستورالعمل است در حال بازبینی و کارشناسی مجدد است.

صافی خاطرنشان کرد: فرصت‌های شغلی مددجویان بهزیستی طبق برنامه ششم توسعه ۶۵ هزار شغل است که برنامه‌ریزی مجددی برای آن داریم و هدف‌گذاری برای ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت اشتغالی انجام دادیم. این که به ۱۰۰ هزار فرصت شغلی برسیم جزو تعهدات نیست اما جزو برنامه‌ها است که براساس آن کارهایمان را انجام می‌دهیم.

استفاده از ظرفیت ۱۵ هزار مراکز آزاد فنی و حرفه ای برای اشتغال مددجویان بهزیستی

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه مهارت‌آموزی برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌ایم. یکی از این برنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌هایی است که با سازمان‌های مختلف از جمله با مراکز فنی و حرفه‌ای منعقد می‌شود. این تفاهم‌نامه یک ماه قبل با مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای به امضا رسید که مددجویان بهزیستی در این مراکز از ظرفیت ۵۲۰۰ رشته شغلی و بیش از ۱۵ هزار مرکز آزاد استفاده کنند.

صافی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای، بخشی از دوره‌های آموزشی خاصی که در مراکز دولتی وجود ندارد برای مددجویان تامین و با وضعیت مددجویان متناسب‌سازی شود.

وی تصریح کرد: مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای غیردولتی هستند اما ۵۰ درصد تخفیف اولیه برای مددجویان بهزیستی در نظر گرفتند و امید است بخش دیگری از منابع را از روش‌های مختلف برای آموزش مددجویان تامین کنیم.

  • منبع خبر : ایرنا