گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد طول آزادراه‌های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر معادل ۳۷ برابر پیش از انقلاب رسیده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ طول بزرگراه‌های کشور به ۱۸ هزار و ۸۹۴ کیلومتر معادل ۵۶۸ برابر قبل از انقلاب و طول آزادراه های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر معادل ۳۷ برابر پیش از انقلاب بوده است.

هچنین مطابق این گزارش طول راه‌های آسفالت شده روستایی ۱۰۹,۹۳۵کیلومتر معادل ۳۷ برابر قبل از انقلاب و ظرفیت بنادر تجاری برای انجام عملیات تخلیه و بارگیری ۲۷۳ میلیون تن معادل ۱۴ برابر قبل از انقلاب شده است.

این گزارش می‌افزاید ظرفیتی که در بنادر بتوان در شرایط مطلوب عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری را انجام داد ۸۵۰۰ هزار TEU معادل ۱۱۳ برابر قبل از انقلاب بوده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی تعداد آزمایش‌های کنترل کیفی در حوزه پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازها در سطح کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار مورد  معادل ۱۹ برابر و تهیه طرح‌های اختلاط آسفالت، بتن و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه‌های حوزه راه و شهرساز ی ۲۹۶۲ معادل ۹ برابر قبل از انقلاب شده است.

برخی دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه جاده‌ای و بنادر

ردیف عنوان توضیحات وضعیت پیش از انقلاب اسلامی وضعیت در حال حاضر درصد پیشرفت در دوره پس از انقلاب اسلامی میزان برابری
۱ وضعیت آزاد راه‌ها طول کل آزادراه‌های کشور به کیلومتر ۷۶ ۲,۷۹۳ ۳,۵۷۵ ۳۷
۲ وضعیت بزرگراه‌ها طول کل بزرگراه‌های به کیلومتر کشور ۳۵ ۱۹,۸۹۴ ۵۶,۷۴۰ ۵۶۸
۳ طول راه روستایی آسفالت طول راه‌های آسفالت شده روستایی به کیلومتر ۳۰۰۰ ۱۰۹,۹۳۵ ۳,۵۶۵ ۳۷
۴ ظرفیت بنادر تجاری ظرفیتی که در بندر بتوان در شرایط مطلوب عملیات تخلیه و بارگیری را انجام داد به میلیون تن ۱۹ ۲۷۳ ۱,۳۳۷ ۱۴
۵  ظرفیت کانتینری بنادر تجاری ظرفیتی که در بندر بتوان در شرایط مطلوب عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری را انجام داد به هزار TEU ۷۵ ۸,۵۰۰ ۱۱,۲۳۳ ۱۱۳
۶ آزمایش‌های کنترل کیفی در حوزه پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازها در سطح کشور  تعداد آزمایش‌های انجام شده ۱۵۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۱,۷۶۷ ۱۹
۷ تهیه طرح‌های اختلاط آسفالت، بتن و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه‌ها‌ی حوزه راه و شهرسازی (راه‌سازی، بهسازی راه روستائی) تعداد گزارشات ۳۳۰ ۲۹۶۲ ۷۹۸ ۹

  • منبع خبر :  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی