رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اشخاص حقیقی بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.

به گزارش گویای خبر به نقل از سازمان امور مالیاتی، دکتر داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‏‌های سرمایه‌گذاری را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‏‌های سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‏‌های مستقیم، مقرر می‌دارد: ازآنجاکه بر اساس مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‏‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق‏‌های مذکور با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود، بنابراین با عنایت به‌مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‏‌های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‏‌های سرمایه‌گذاری، مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.

  • منبع خبر : سازمان امور مالیاتی کشور