دفتر توسعه سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای نام‌گذاری سکوی (پلتفرم) دیجیتال سازمان ثبت، فراخوانی صادر کرد.

گویای خبر – به گزارش اداره‌کل روابط و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن ابن فراخوان بدین شرح است:

فراخـــــوان نام‌گـــذاری

سازمان ثبت اسنـــاد کشـــور و کانون سردفتــران و دفتریاران به منظور توسعه خدمات دیجیتال ثبتی و در راستـــای ارتقـــای کیفیت خدمات ارایه شده به شهــروندان، اقدام به استقــرار پلتفرم دیجیتال ثبتی نموده‌اند.

 این پلتفـرم امکان تدوین و تحویل اسنــاد الکترونیک، دسترسی شبـانه‌روزی به خدمات ثبتـی از طریق کانال‌های متنوع، استعلامات بر خط الکترونیکی و فراهم‌ســازی درگاه ارایه خدمت به پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتــال و دانش‌بنیــان کشــور را فراهم می‌نماید.

به ٣ نام برگزیـــــده پیشنـــــهادی جوایز نفیســــی اهــــدا خواهد شد.

 بر همین اساس از افــراد خوش فکـــر و خلاق دعوت به عمل می‌آید تا نام پیشنـهادی خود را در این خصـوص به آدرس اینترنتی sabtasnad@ssaa.ir حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ پیشنهاد دهند.

نام پیشنهادی می‌بایست دارای ویژگی‌های زیر باشد:

١-  قرابت معنایی با مفهوم پلتفــرم و اهداف عالیــه سازمان داشته باشد.

٢-  با مفاهیم حقــوق اسلامی قرابت معنایی داشته باشد.

٣-  ترجیحاً یک کلمه‌ای باشد.

۴-  حتی الامکــان دربرگیــرنده مفاهیمی نظیر شفافیت، تسهیل و یکپارچگی باشد.

۵- حتی الامکـــان بدیع و استــــفاده نشـــده باشد.

  • منبع خبر : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور