وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۴ شاهد سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی باشیم.

به گزارش گویای خبر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه صدور اسناد اراضی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در یک سال گذشته اقدامات موثری در زمینه صدور اسناد زراعی ایجاد شده که باید تقویت شود.
از ابتدای کار دولت سیزهم تا کنون بیش از ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شده است که نسبت به میانگین ۵ ساله گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی همچنین با اشاره به پیشرو بودن استان زنجان در سنددار کردن اراضی کشاورزی گفت: این استان باید به‌عنوان الگو برای سایر استان‌ها معرفی شود. سیدجواد ساداتی‌نژاد ابراز امیدواری کرد تا ۳۰ آذر همۀ اراضی استان زنجان سنددار شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: صدور اسناد زراعی ازجمله مهمترین ماموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است. در همین راستا امیدواریم، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۴ شاهد سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی باشیم.
وی همچنین با رد شایعه قطع شدن یارانه نقدی افراد در صورت سنددار شدن اراضی کشاورزی‏‌، از اختصاص مشوق‌هایی برای کشاورزان پیشگام در دریافت سند اراضی کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: ارائه خدمات و تسهیلات به کشاورزان نیز در آینده‌ نزدیک منوط به سنددار شدن اراضی آنها خواهد بود.

  • منبع خبر : سازمان امور اراضی کشور