نظامی‌ گنجوی بزرگترین سراینده حماسه‌های عاشقانه پارسی‌گویان است، نخستین نشست علمی گنگره فارسی‌زبانان جهان با حضور دوستداران و دغدغه‌مندان زبان فارسی از کشورهای مختلف روز یکشنبه ساعت ۲۱/۱۵ دقیقه شب به وقت تهران در فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش گویای خبر، دکتر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به عنوان نخستین سخنران این نشست، عنوان سخنرانی خود را «دهقان فصیح پارسی‌زاد» در موضوع زبان، زندگی و زادگاه نظامی گنجوی انتخاب کرده بود و در این‌باره سخن گفت و در پایان به پرسش‌های هفت نفر از شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف پاسخ داد.

دکتر محمدجعفر محمدزاده کم‌توجهی و دوری از مفاخر و آثار ادبیات فارسی و کمبود تولیدات فاخر زبانی را نقطه آسیب‌پذیر زبان فارسی دانست و گفت: از دیگر مشکلات پارسی‌گویان در طول تاریخ دشمنی با این زبان بوده است و این دشمنی از زمان حمله اسکندر به ایران آغاز شده و در سده‌های نخست هجری تکرار شد و با حمله مغول به سرزمین‌های ایران به اوج خود رسید و البته هربار مهاجمان نه تنها نتوانستند به زبان فارسی آسیب برسانند بلکه در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی هضم و جزئی از آن شدند.
این پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی به کارهای غیر فرهنگی برای مصادره، تحریف و وارونه نمایی از آثار و مفاخر پارسی و ایرانی پرداخت و مقابله با این جریان غیر فرهنگی را وظیفه پاسداران زبان فارسی دانست.
مدیر رادیو ایران در ادامه سخنرانی خود به معرفی زبان، زادگاه، نژاد و زندگی نظامی گنجوی، بزرگترین سراینده حماسه‌های عاشقانه پارسی پرداخت و گفت: برای شناخت این شاعر بلندآوازه پارسی‌گو هیچ منبعی مانند مجموعه اشعار نظامی گنجوی نیست که در آن خود را دهقان فصیح پارسی‌زاد معرفی کرده است و خیلی روشن درباره زبان خود می‌گوید:

نظامی که نظم دری کار اوست
دری نظم کردن سزاوار اوست
این نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی درباره اصالت اشعار پارسی نظامی گنجوی اظهار کرد: گواه اصالت شعر نظامی صدها نسخه خطی در موزه‌ها و کتابخانه‌های معتبر جهان است؛ به عنوان نمونه فرهنگستان هنر ایران تنها فهرستی از هفتاد نسخه که افزون بر ارزش تاریخی دارای ارزش هنری اعم از خط، نقاشی و نگارگری است را معرفی نموده که قدیمی‌ترین آن مربوط و اوایل سده هشتم و تازه‌ترین آنها مربوط به دوره قاجار است.
محمدزاده در اصالت و فراوانی نسخه‌های خطی شعر نظامی گنجوی گفت: فقط در موزه ملک تهران ۲۲ نسخه خطی نظامی گنجوی نگهداری و در معرض دید عموم قرار گرفته است و یا تنها از مخزن‌الاسرار نظامی ۶۵ نسخه خطی در جهان شناسایی شده است.
دکتر محمدجعفر محمدزاده در بخش دیگری از سخنرانی خود درباره زادگاه نظامی گفت: گیریم که امروز زادگاه و مزار نظامی گنجوی از ایران جدا افتاده باشد؛ چگونه می‌توان پنهان کرد که گنجه روزگاری مرکز شعر و ادب فارسی بوده به نحوی که جمال‌الدین خلیل شروانی در کتاب نزهه‌المجالس که در اوایل سده هفتم تالیف کرده است از ۲۴ شاعر رباعی‌سرای پارسی‌گوی این شهر نام برده و نمونه شعر آنها را در اثر ارزشمند خود آورده است، اثری که نسخه خطی آن در کتابخانه سلیمانیه استانبول نگهداری می‌شود و برای نخستین بار هلموت ریتر آلمانی در سال ۱۹۳۳ م آن را به جهان ادبیات معرفی کرد و مرحوم دکتر امین ریاحی آن را تصحیح و همراه با توضیحات منتشر نموده است.

وی در ادامه به تحریف و سرقت ادبی اشاره کرد و گفت: نظامی در شعرش بیش از چهل بار از ایران یاد کرده است و بارها زبان خود را پارسی و یا دری دانسته است، حال گیریم که با جعل و وارونه نمایی اشعاری را به نظامی گنجوی نسبت دادند با صدها نسخه خطی نظامی و با تاثیر ژرف او بر شعر و ادبیات پارسی‌گویان جهان از شبه‌قاره تا خراسان و ایران و عراق تا فرارودان چه‌خواهند کرد.
محمدزاده در پایان گفت: باید بدانیم و بدانند که فرهنگ از جنس اموال منقول نیست که خریدنی یا جداشدنی باشد؛ میراث ناملموس هر زبان و تمدنی متعلق بآن تمدن است و به عنوان هویت فرهنگی آن تمدن باقی خواهد ماند.