گویای خبر – کتاب و فرهنگ مکتوب، از ارکان تمدن بشری است و به گواه تاریخ، رشد و پیشرفت جوامع بشری در گرو رونق کتاب و کتابت و اعزاز علما و فضلا و حفظ حریم پر حرمت قلم است.

کتاب در عصر ما، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و با شؤون مادی و معنوی زندگی ما آدمیان، پیوندی بس نزدیک یافته است؛ تا آنجا که اکنون شمار کتاب های چاپی در هر کشور، یکی از شاخص‌های عمده توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید.

کارنامه کتاب در تمدن اسلامی، بس درخشان است. قرآن مجید به علم و کتاب و دانش اندوزی بسیار ارج می‌نهد و پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به طور مؤکد، مسلمانان را به کسب دانش و فضیلت سفارش کرده‌اند.

در پرتو این تأکیدها، دیری نگذشت که نهضت عظیم اسلامی در قلمرو تألیف و ترجمه در جهان پهناور اسلام پا گرفت و آثار بدیعی پدید آمد که همچنان در آسمان دانش و معرفت، تا به امروز می‌درخشند. هم چنین در پرتو همین نهضت علمی، هزاران کتاب و رساله ترجمه و تألیف شد و صدها مرکز علمی و تحقیقاتی و هزاران کتابخانه در سراسر بلاد اسلامی تأسیس شد. این سنت نیکو، همواره در جهان اسلام جاری بوده است و علمای مسلمان، به رغم موانع و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، از مشعل‌داران دانش و معرفت بوده‌اند.

پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران، با توجه به ابهام و عدم اطمینان دست‌­اندرکاران نشر و هنر به حق مؤلف، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حمایت از ناشران، مؤلفان، مترجمان و سازندگان آثار سمعی و بصری شد.

در همین راستا، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ اسفند سال ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) را مورد بازبینی قرار داده و به تصویب رساند.

دستگاه‌هایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن قلم ایران در تداوم این سنت حسنه، هر ساله کوشیده‌اند با برگزاری مراسم و برنامه‌­های گوناگون، در روز ۱۴ تیرماه که با عنوان «روز قلم» نام­گذاری شده است، به گسترش فرهنگ مکتوب و فراهم آوردن زمینه نقد و بررسی آثار علمی، ادبی و فرهنگی و قدردانی از اهل قلم یاری رسانند.

  • نویسنده : مریم زارع پستکی زاد - رئیس گروه فرهنگ عمومی