همایش «میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی» با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران برگزار می‌شود.

 همایش میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی برگزار می‌شود

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری میراث‌آریا، این همایش با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و نیز پاسداری و فرهنگ‌سازی برای حفظ این میراث باستان‌شناختی و جلوگیری از رنگ‌باختن این گوهر درخشان در ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

آغاز مطالعات شرق‌شناسی؛ دورۀ آگاهی جدید غرب از شرق و منافع استعماری غرب در ایران، آگاهی تاریخی و آثار باستانی، مواجهۀ تمدنی شرق و غرب در دورۀ معاصر، غرب و کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران، مطالعات شرق‌شناسی و تأثیرآن بر پژوهش‌های علمی در ایران، شکل‌گیری موزه در ایران و قوانین حفاظت از میراث باستان‌شناسی، آثار ایرانی در موزه‌های جهان، سیر مطالعات زبان و کتیبه‌های ایرانی، حقوق بین‌الملل و میراث ملت‌ها و دیاسپوراهای ایرانی، محورهای اصلی این همایش را که توسط پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود؛ تشکیل می‌دهند.

همچنین از دیگر محورهای این همایش می‌توان به میراث‌ فرهنگی و تمدنی ایران در خلیج‌فارس، میراث‌فرهنگی و تمدنی ایران در کشورهای همجوار و فارسی‌مآب، ترویج میراث‌فرهنگی در سطح جامعه (عمومی‌سازی)، هم‌اندیشی در زمینۀ میراث‌فرهنگی و مسئولیت مدنی مردم، نقش نهادهای آموزشی و رسانه‌های جمعی در ایجاد نگرش تاریخی و هم‌اندیشی در زمینۀ پاسداری از میراث‌باستان‌شناسی در فقه شیعی و حقوق اشاره کرد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به این همایش از سوی پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۵مرداد ۱۴۰۱ و آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شده است.

فرهنگ و تمدنِ پربار ایرانی که به سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز بازمی‌گردد، سالیانی است بر جهان سایه می‌افکند. این فرهنگ و تمدن سایه‌گستر را نیاکان ما ایرانیان با همۀ فراز و فرودها نسل به نسل پاس داشته‌اند و میراث آن را به نسل امروزین منتقل کرده‌اند. از همین روی پاسداری از این میراث کهن و بِشکوه وظیفۀ همۀ ایرانیان و میراث‌برانی است که دل در گرو این آب و خاک و میراث آن دارند.

کاوش‌های باستان‌شناسی به‌عنوان دانشی تازه تاریخ‌نگاری ما و بسیاری از کشورها را دگرگون کرده است. این دگرگونی تاریخ‌نگاری، ما را با گذشته تازه‌ای مواجه ساخته است که آیا بر مسئله هویت ما تأثیر گذاشته است یا خیر. در این دویست سال مواجهه ما و غرب تشدیدتر شده است و نگاه آنان به ما بر اساس منافع و دانش خودشان بوده که منافع و مضراتی داشته است؛ حال در بازگشت به این دوران و بررسی تاریخی آن، به جایگاه مطالعات باستان‌شناسی و اهمیت آن در تاریخ‌نگاری جدید ایران و توجه به هویت تاریخی ایرانیان پرداخته خواهد شد.

  • منبع خبر : خبرگزاری میراث‌آریا