در شهریورماه سال جاری بیش از ۶٫۷ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که نزدیک به ۹۲ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی شهریور ماه ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک بیش از ۶٫۷ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۳۵۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴٫۹ درصد و ۳٫۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در شهریور ماه به ترتیب ۹۱٫۸ درصد و ۸۹٫۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مردادماه) به ترتیب معادل ۹۰٫۹ درصد و ۸۸٫۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰٫۳ درصد و ۸۷٫۴ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۸٫۲ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹٫۱ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰٫۵ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۱٫۴ درصد را نمایش می‌دهد.

  • منبع خبر : بانک مرکزی