میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران هم اکنون روی عدد ۷۱ قرار دارد که بر این اساس هوای پایتخت قابل قبول است.

به گزارش گویای خبر، بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز – دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱- شاخص کیفیت هوا در تهران روی عدد ۷۱ و وضعیت قابل قبول قرار دارد. به طوری که ۲۷ ایستگاه در وضعیت قابل قبول، ۲ ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ ایستگاه در وضعیت پاک قرار دارد  و شاخص در هیچ کدام از ایستگاه‌ها وضعیت قرمز را نشان نمی‌دهد.

بر این اساس کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، پونک (منطقه ۵)، پیروزی (منطقه ۱۳)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شریف (منطقه ۲)، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، شهرداری مناطق ۲، ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۹، ۲۱، ۲۲ و ۱۵، ایستگاه گلبرگ (منطقه ۸)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، ژئوفیزیک (منطقه ۶)، شهرک چشمه (منطقه ۲۲) و میدان فتح (منطقه ۹) در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه شهید محلاتی (منطقه ۱۴) و سوهانک (منطقه ۱) در وضعیت پاک، پارک شکوفه (منطقه ۱۴) و پاسداران (منطقه ۳) نیز ناسالم برای گروه‌های حساس است.

گفتنی است؛ شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ گذشته نیز روی عدد ۸۰ و وضعیت قابل قبول قرار داشت.