مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قبض صادرشده، ۴۰ هزار قبض (معادل سه درصد مشترکان) خوش‌مصرف شده‌ و پاداش دریافت خواهند کرد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری گفت: مشترکان پرمصرفی که مصارفشان را به خط الگو و یا  زیر الگو رسانده باشند به ازای هر متر مکعب ۳۶۶۲  تومان پاداش دریافت می‌کنند و این پاداش خوش‌مصرفی در قبض ماه آینده‌شان اعمال خواهد شد.
بختیاری با بیان این که طرح پاداش مشترکان خوش‌مصرف‌ آب به دستور وزیر نیرو اجرا شده است، گفت: آب‌بهای‌ مشترکانی که کمتر از پنج متر مکعب در ماه مصرف آب داشته باشند رایگان خواهد بود.
الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱۴ متر مکعب برای هر خانوار (سه‌و‌نیم نفر) تعیین شده است.
مشترکانی که ماهانه ۱۴ مترمکعب و کمتر آب مصرف کنند «خوش‌مصرف»، آن دسته از مشترکان که بین ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو مصرف کنند، «پرمصرف» و مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند «بدمصرف» هستند.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو