در مردادماه سال جاری حدود ۷٫۱ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که ۹۰٫۹ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی مرداد ماه ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک حدود ۷٫۱ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳۴۶۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ درصد و ۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در مردادماه به ترتیب ۹۰٫۹ درصد و ۸۸٫۶ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰٫۷ درصد و ۸۹٫۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۸۹٫۳ درصد و ۸۵٫۲ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مردادماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹٫۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹٫۳ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱٫۴ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰٫۴ درصد را نمایش می‌دهد.

  • منبع خبر : بانک مرکزی