سخنگوی صنعت برق گفت: امسال ۴۰ درصد از مشترکان خانگی مشمول پاداش مدیریت مصرف شدند.

 

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درخصوص پاداش صرفه‌جویی مشترکان خانگی برخی از مشترکان گفت: از ۲۸ میلیون قبض صادره در بخش خانگی بیش از ۱۱ میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک مشمول پاداش صرفه‌جویی یا پاداش مدیریت مصرف شدند که این عدد در قسمت چپ قبض دریافتی آنان با عنوان های «تخفیف مدیریت مصرف، پاداش صرفه جویی و یا پاداش مدیریت مصرف » درج شده است.
وی ادامه داد: انتظار داریم که در تیر و مرداد با همکاری خوب مشترکان در بخش خانگی به خصوص د ر ساعات اوج مصرف، به پایداری شبکه کمک کرده و از طرفی هم مشمول پاداش مدیریت مصرف شوند.
رجبی مشهدی در خصوص چگونگی نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف افزود: در حال حاضر ۴ درصد از مشترکان هستند، که مصرف برق آنان بیش از ۲ برابر می باشد و به میزان ۱۴ تا ۲۰ درصد از یک مشترک متعارف در یک منطقه مصرف دارند، که در صورت شناسایی این مشترکان پرمصرف در نوبت اول با پیامک اطلاع‌رسانی می‌شوند و در صورت ادامه روند پرمصرفی، محدودیت‌هایی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. علاوه برآن مجبور به پرداخت قبض‌های بسیار سنگین درماه‌های تیرو مرداد می‌شوند و لیکن با کاهش میزان مصرف هم به پایداری شبکه کمک خواهند کرد و هم از ارسال قبض‌های سنگین برای آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد.
گفتنی است؛ تقاضای مصرف برق حدود ۶۴۵۰۰ مگاوات بوده که پیش بینی می‌شود در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف تا پایان اوج بار، به حدود ۶۵ هزار مگاوات و یا حتی بیشتر از این مقدار برسیم.

  • منبع خبر :  شرکت مدیریت شبکه برق ایران