در دی‌ماه سال جاری حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک مبادله‌ شد که ۹۳٫۲ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی دی‌ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۲۱۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۸٫۶ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۵٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در دی ماه به ترتیب ۹۳٫۲ درصد و ۹۱٫۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (آذرماه) به ترتیب معادل ۹۳٫۱ درصد و ۹۱٫۵ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱٫۶ درصد و ۸۸٫۷ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۶٫۸ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۶٫۹ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

بر اساس این گزارش؛ شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از اردیبهشت سال جاری به صورت متوالی نزولی بوده و از ۹.۸ درصد به ۶.۸ درصد در دی‌ماه رسیده است.

  • منبع خبر : بانک مرکزی