ویرایش ششم کتاب مجموعه فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان و گروه شرکت‌های سرمایه گذاری مسکن منتشر شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ویرایش ششم مجموعه فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان در همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن منتشر شد.

این کتاب در ۱۰ فصل تدوین و منتشر شده است. فصل اول این کتاب با عنوان سیستم‌های سازه‌ای و بخش های سیستم‌های ساختمانی کامل، سیستم‌های سازه‌ای، روش‌های اجرا، فصل دوم با عنوان سقف‌ها و در دو بخش سقف‌های یکطرفه، سقف‌های دو طرفه، فصل سوم با عنوان دیوارهای غیرسازه‌ای است. فصل چهارم با عنوان مصالح و فناوری‌ها در دو بخش مصالح ساختمانی، مصالح مورد استفاده در ابنیه، فصل پنجم با عنوان سیستم‌های نما، فصل ششم با عنوان عایق‌ها در سه بخش  عایق‌های رطوبتی، عایق‌های حرارتی،‌عایق‌های آکوستیک تدوین شده است.

بخش هفتم این کتاب با عنوان فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش، فصل هشتم با عنوان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در سع بخش‌ تاسیسات مکانیکی (برودتی و حرارتی)، سیستم‌های الکتریکی و اتوماسیون و مدیریت ساختمان، فصل نهم با عنوان سایر فناوری‌های مطرح و فصل دهم با عنوان منابع و مراجع قابل استفاده تدوین و منتشر شده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی