فولاد مبارکه؛ همگام با تولید و همراه با مردم برای خلق آینده‌ای بهتر ۱۸ فرو ۱۴۰۳

فولاد مبارکه؛ همگام با تولید و همراه با مردم برای خلق آینده‌ای بهتر

فرارسیدن سال 1403 و تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت اتفاق مبارکی برای میهن اسلامی بود و این امید را در دل‌ها می‌پروراند که با نو شدن زمین و بهره‌مندی از ماه رحمت و مغفرت، سالی نیکو، پربرکت، روشن و روبه‌جلو پیش رو داشته باشیم و با مشارکت، همکاری و همدلی مردم و مسوولان و تداوم تولید و جهش و رونق آن، شاهد شکوفایی اقتصاد در زندگی فردفرد ایرانیان باشیم.

بایگانی‌های یادداشت - گویای خبر
رشد صنعت لوازم خانگی در دست‌انداز موانع ۰۷ بهم ۱۴۰۲

رشد صنعت لوازم خانگی در دست‌انداز موانع

آمارها نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی در حال رشد بوده و بنابراین سرمایه‌گذاری در آن نیز هنوز توجیه اقتصادی دارد. این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاش‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارها بوده است.

ضرورت تعامل جوامع علمی و مراکز دانش بنیان با صنعت نفت و حفاری ۲۴ دی ۱۴۰۲

ضرورت تعامل جوامع علمی و مراکز دانش بنیان با صنعت نفت و حفاری

ایران امروز در مسیر توسعه و استقلال صنعتی در زمینه‌های مختلف، گام‌های مهم و استواری برمی‌دارد که آثار آن را می‌توان در گسترش تعامل و همکاری جامعه علمی و دانشگاهی با صاحبان صنایع و شرکت‌های مادر تخصصی مشاهده کرد.

اثرات گیاهان خانگی بر سلامتی و روان انسان‌ها ۰۹ دی ۱۴۰۲

اثرات گیاهان خانگی بر سلامتی و روان انسان‌ها

برخی از گیاهان خانگی منابع مستقیمی برای سلامتی دارند. به نظر می‌رسد که صرف وجود یک گیاه در داخل منزل موجب تسهیل کارکردشناختی و هیجان مثبت می‌شود. 

تأکید بر تولید پوشاک اجتماعی ۲۰ آذر ۱۴۰۲

تأکید بر تولید پوشاک اجتماعی

امروز کارخانه‌های کشور، بهترین پارچه را تولید می‌کنند. چرخ صنعت پوشاک به همت تولیدکنندگان و اصناف رونق می‌گیرد و دولت فقط نقش تسهیل‌گر را دارد. تأکید باید بر تولید پوشاک اجتماعی باشد.

تاریخ مطبوعات؛ زبان ملی و دفاع از حاکمیت ایران ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تاریخ مطبوعات؛ زبان ملی و دفاع از حاکمیت ایران

مطالعه اسناد مطبوعاتی و ورق زدن صفحه‌های مطبوعات ایران از گذشته تا امروز، یکی از ملزومات کار نگارش دانشنامه مطبوعات ایران است که سالیانی است بخش قابل‌توجهی از وقت و عمر نگارنده را مصروف خود کرده است و در هر جست‌وجو یافته‌هایی ارزشمند به‌ دست می‌دهد.

صنعت مردمی لوازم خانگی؛ سرمایه ارزشمند ملی ۲۹ آبا ۱۴۰۲

صنعت مردمی لوازم خانگی؛ سرمایه ارزشمند ملی

 از آن‌جـا کـه یکـی از عوامـل کلیـدی قـدرت محرکـه هـر صنعـت، بـر بـازار و مؤلفه‌هـای آن متمرکـز اسـت، بـدون توسـعه منطقـی، اثرگـذاری و اثرپذیـری هدفمنـد در بـازار، هیـچ صنعتـی زمینـه توسـعه و پیشـرفت مطلوبـی را تجربـه نخواهـد کـرد.

لذت نوشتن (قسمت سیزدهم) ۲۳ آبا ۱۴۰۲

لذت نوشتن (قسمت سیزدهم)

قاعده در نوشتار باید به‌گونه‌‌اى تنظیم شود که پیروى از آن، کار نوشتن و خواندن را آسان‌‌تر سازد.

نقش مثبت مدیریت استان گیلان در  رسیدگی به حادثه آتش‌سوزی کمپ لنگرود ۲۱ آبا ۱۴۰۲

نقش مثبت مدیریت استان گیلان در رسیدگی به حادثه آتش‌سوزی کمپ لنگرود

هرچند داغ مرگ دردآورد، متاثر کننده و غمگینانه ۳۵ تن از توانخواهان و مددجویان کمپ ترک اعتیاد لنگرود در صبح روز جمعه 12 آبان هنوز فروکش نکرده، ولی با دستگیری متهم اصلی آتش‌سوزی کمپ توسط پلیس اندکی قلب‌های متاثر خانواده‌ها و مردم استان التیام یافت.

لزوم ورود به تولید لوازم خانگی هوشمند ۱۳ آبا ۱۴۰۲

لزوم ورود به تولید لوازم خانگی هوشمند

در حــال حاضــر بــا توجــه بــه رشــد زندگــی شهرنشـینی و بحـث هوشمندسـازی لـوازم خانگـی، موضـوع گریـد انـرژی و سـازگاری بـا محیط‌زیسـت در حــوزه صنعــت لــوازم خانگــی مطــرح اســت و ایـن مسـیر در ایـران هـم بایـد دنبـال شـود.

فرهنگ عمومی و آداب میهمانی و میزبانی ۰۶ آبا ۱۴۰۲

فرهنگ عمومی و آداب میهمانی و میزبانی

یکی از رفتارهای اجتماعی، دید و بازدید از خویشاوندان، همسایگان و به طور کلی، افراد دیگر جامعه است.